Naše galerie

V roce 1968, po sovětské okupaci Československa, stovky Čechů a Slováků opustili svou vlast a usadili se v demokratických zemích. Asimilovali se rychle a osvědčili se ve svých profesích.
Umělci byli v obzvláště obtížné situaci. Mnoho spisovatelů mluvili jazykem hostitelské země příliš málo, aby se mohli prosadit. Vznikla exilová  nakladatelství v Curychu, Kolíně nad Rýnem, Torontu, Londýně a Římě a bylo publikováno mnoho knih v českém a slovenském jazyce. Umělci byli neznámí ve svém novém domově, ale také chyběly finanční prostředky organizovat výstavy. Neměli možnost se  představit svému novému publiku. To byl jeden z důvodů, proč jsme založili v roce 1972 Galerii Krause. Nabídli jsme příležitost vystavovat , zároveň vytvořili místo k setkání pro krajany a švýcarskou veřejnost a dali neznámým umělcům šanci pro jejich budoucí uměleckou kariéru. Kromě neznámých vystavovali jsme i ty umělce, kteří si již ve světě jméno udělali. Byl to například, Jiří Kolář z Paříže, Jan Koblasa z Hamburku, Lecoque z Los Angeles a další.
Po sametové revoluci v roce 1989 v bývalém Československu a pádu Sovětského svazu, dostali umělci z exilu možnost vystavovat ve své vlasti. S měnící se situací se změnila i koncepce galerie. Nyní můžeme prezentovat české umění jako celek. Postupně jsme navázali nové kontakty, v galerii jsme prezentovali grafiky Jiřího Anderleho, skleněné objekty Bohumila Eliáše, sochy Olbrama Zoubka a keramiky Stanislava Martince. Při každé další návštěvě Prahy jsme navštěvovali další umělce a ve švýcarském tisku se objevovaly jména jako Adolf Born, Oldřich Kulhánek Jan Bauch, Karel Chaba a mnoho dalších. Také práce zemřelých umělců, kteří se nyní řadí do české klasické moderny, našly  cestu do naší galerie. Patří k nim například Jan Zrzavý, František Tichý, Ota Janeček a Emil Fila.
Díky moderním médiím, jako je internet, je možné nejen návštěvníkům  naší galerie, ale všem milovníkům umění si prohlédnout výstavu na našich internetových stránkách. Tímto způsobem, se mnohá díla z Galerie Krause dostala do soukromých sbírek po celém světě. Spolupráce s předními přepravními společnostmi zaručuje rychlý a bezpečný transport.
Jsme rádi, že jste nás navštívili na našich webových stránkách a doufáme, že námi prezentovaná díla vzbudila Váš zájem.
Přejeme Vám hodně radosti z umění a doufáme, že Vás v budoucnu budeme moct přivítat v naší galerii.