Tiráž

Kontakty
Galerie Krause
Alice Krause
Tumbelenstrasse 37
8330 Pfäffikon
galeriekrause@bluewin.ch

Zřeknutí se
Autor neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o správnosti, přesnosti, včasnosti, spolehlivosti nebo úplnosti informací. Nároky na ručení vůči autorovi za hmotné i nehmotné škody vyplývající z přístupu k jsou vyloučeny použití nebo non-použití zveřejněných informací, prostřednictvím zneužití spojení nebo technických chyb.

Všechny nabídky jsou nezávazné.Autor si výslovně vyhrazuje právo na změnu částí nebo celou nabídku bez předchozího upozornění, přidat, odstranit nebo ukončit zveřejnění dočasně nebo trvale.

Ručení za odkazy
Odkazy a odkazy na webové stránky třetích stran jsou mimo naší oblasti odpovědnosti. To odmítá jakoukoli odpovědnost za takové stránky.Přístup a používání takových internetových stránek je na vlastní riziko uživatele.

Copyright
Autorské právo a všechna ostatní práva k obsahu, obrázky, fotografie či další soubory na těchto stránkách jsou výhradním vlastnictvím Galerie Krause a zmíněné vlastníci a umělci.Písemný souhlas držitele autorských práv pro jakékoli kopie musí být získán předem.