Jiří Kolář - Výtvarník, básník

Jiří Kolář

Životopis

Narozen 24.9.1914 v Protivíně, zemřel 11.8.2002 v Praze
1928 - 1942 Po vyučení nabývá zkušenosti v různých profesích. Začíná se zajímat o poesii.
1934 Vznikají první surrealismem ovlivněné koláže
1937 První výstava koláží v Mozarteum v Praze
1940 Vznikají první básně "Ody a varaice"
1942-46 Spoluzakladatel "Skupiny 42" svaz umělců a spisovatelů
1948 Cesta do Anglie a Skotska, překládá W.Whitmana a E.L. Masterse
1949  První pokus o výtvarnou interpretaci svých básní 
1950-51 Experimentuje s různými formami koláže, pracuje současně na verbální a visuaální poezii