Emil Filla - Malíř

Emil Filla

Životopis

Narodil se 4. dubna 1882 v Chropynì na Moravě. V roce  1900 první studiní cestat do Vídně. Od 1903 do 1906 studoval na pražské Akademii u profesorů Thieleho a Bukovace. 1907-1908 výstavy se skupinou OSMA  (Vincenc Beneš, Othon Coubine, Antonín Procházka, Bohumil Kubišta, Max Horb, Willy Nowak, Bedřich Feigl) v Praze. Z 1909 člen svazu umělců Mánes, kde působil jako vedoucí představitel a organizátor s přerušením až do roku 1951. 1906-1914 pravidelné cesty do Paříže. Má úzké kontakty s umělci jako  Picasso, Braque,Gris, Pascin, Chagall, Kars,Jakob a Apollinaire. Od roku 1914 žil v exilu v Holandsku. Tam navázal v roce  1917 spolupráci s T. van Doesburgem a P. Mondrianem při vydávání  prvního čísla revue "De Stijl". 1919-1920 založil a vedl československé velvyslanectví v Haagu. Mezi světovými válkami žil střídavě v Paříži a Praze. V letech 1939 až 1945 byl internován v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, vzhledem k jeho anti-fašistickému postoij – ten postoj byl patrný  už v jeho aktivní činnosti v třicátých letech. Od roku 1945je  profesoem r na universitě a škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě umělecké práce se zabývá teorií umění, dějinami umění a publikační činnosti. Spolupracuje na uměleckém časopise "Volné směry. Zemřel 6. října 1953 v Praze.