Oldřich Kulhánek - Grafik

Oldřich Kulhánek

Životopis

Narodil se 26. února 1940 v Praze, zemřel 28.ledna 2013 tamtéž.
Výtvarná studia začal na Výtvarné škole v Praze.
Od roku 1958 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Karla Svolinského. Učednická léta strávená na škole pod jeho vedením se stala základem jeho umělecké kariéry.
V březnu 1971 byl zatčen StB a obviněn, že svými grafickými listy z let 1968-1971 hanobil představitele komunistických zemí (čímž byla míněna tvář Stalina v některých jehografických listech) a tím se dopustil i pobuřování atd.Sedmdesátá léta jsou jeho tvorbě ve znamení totálního zákazu výstav, zákazu spolupráce s nakladatelstvími, zákazu publicity.Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se situace v Československu, později v České republice změnila. Umělci, (a široká veřejnost), mohli konečně volně cestovat. V roce 1990 poprvé navštívil USA při příležitosti Lithographic Workshop v Los Angeles. Od té doby Státy navštívil vícekrát. V létě 1991 vedl seminář o kresbě v Atlantic Center for the Arts, New Smyrne Beach. V roce 1995 hostoval na University of Houston-Clear Lake v Texasu.
V letech 1992 až 1993 pracoval na návrzích nových českých bankovek a je autorem mnoha českých poštovních známek .