Jan Kutálek - Keramik

Jan Kutálek

Životopis

Jan Kutálek se narodil 20. července 1917 v Praze. Po studiu malířství a sochařství se od roku 1940 věnoval výhradně keramice. V té době objevil sílu hrnčírské hlíny a neomezené možnosti jeji tvárnosti. Od začátku patřil jeho zájem  figurální keramice. Skála jeho práce nemá hranic. Báje, zvyky, tance, písně, hudba, poezie, scény z antické a slovanské mytologie, z legendárních středověkých pověstí, charakteristické postavy českých a moravských krajin, zvířata, ptáci - ve všech se odráží Kutálekův vnitřní svět a jeho básnická představivost. Dokonalé řemeslo, znalost keramických procesů a spolehlivé posouzení jejich výsledků - to vše zajišťuje úplnou svobodu jeho uměleckého myšlení. Během třiceti let uzrál Kutálek ve významnou osobnost české moderní keramiky. Zemřel v roce 1987 v Praze.