Olbram Zoubek - Sochař

Olbram Zoubek

Životopis

Olbram Zoubek se narodil 21.dubna 1926 v Praze v rodině učitelky a bankovního úředníka.
V letech 1945-1951 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof.Josefa Wagnera.
1952- se stává členem Svazu výtvarných umělců a vystavuje na mnoha domácích i zahraničních výstavách a účastní se četných sochařských sympozií.
1958- člen tvůrčí skupiny Trasa, se kterou vystavuje do roku 1969. Průběžně realizuje větší počet plastik v architektuře, většinou jako výsledek soutěží.
1969- na 2.pražském salonu získal první cenu Svazu československých výtvarných umělců za sochu Jan.
1969- sejmul posmrtnou masku Jana Palacha. Později vytvořil náhrobek Jana Palacha i Jana Zajíce. Z politických důvodů měl omezenu výstavní činnost a pracuje sedmnáct let jako restaurátor pláště renezančního zámku v Litomyšli.
1987- je spoluzakladatelem Nové skupiny z iniciativy Jindřicha Chalupeckého a stává se jejím předsedou.
1989- se stává zakládajícím členem obnovené Umělecké besedy a jejím místopředsedou. Opět vystavuje doma i v zahraničí.
1990- O.Zoubkovi byla udělena Národní cena České republiky.
V roce1996 mu byla udělena Státní cena - Medaile za zásluhy v oblasti kultury.